Testy psychologiczne

Pracownia RozGłos oferuje także możliwość przeprowadzenia testów psychologicznych, które pomogą określić Twój profil osobowościowy, zdolności twórcze, sposoby radzenia sobie ze stresem oraz predyspozycje zawodowe. Na ich podstawie możliwe będzie wskazanie Twoich mocnych i słabych stron oraz ukierunkowanie dalszej pracy terapeutycznej. 

Cena testu obejmuje przeprowadzenie badania i ok. 30-minutowe omówienie wyników na następnym spotkaniu. Przed wykonaniem testu konieczne jest umówienie się na konsultację psychologiczną. W przypadku badania dzieci i młodzieży w wieku 11-15 lat testem mierzącym sposób radzenia sobie ze stresem, wykonuje się go na konsultacji, a podana cena obejmuje konsultację, badanie i omówienie wyników.

Jeśli chcesz, mogę wystawić Ci pisemną opinię psychologiczną na podstawie przeprowadzonego badania. Jeśli wykonanie testu jest wstępem do dalszej współpracy, koszt opinii to 100zł. Jeśli zależy Ci tylko na diagnozie bez kontynuowania spotkań – koszt opinii to 150zł. 

Jeśli chcesz przebadać się kompleksowo – każdy kolejny test obniża koszt całkowity o 5%. 

Obszar badania Opis badania i zastosowanie Narzędzie diagnostyczne Osoby badane Czas trwania badania Cena
Diagnoza osobowości * określenie nasilenia poszczególnych cech osobowości
* stworzenie profilu osobowości
* wskazanie mocnych i słabych strony
* określenie obszarów do pracy terapeutycznej 
Inwentarz Osobowości NEO-PI-R Młodzież od 17 roku życia, dorośli 35-45 min 250zł 
Diagnoza samooceny * określenie samooceny klienta w różnych sferach życia
* wskazanie obszarów, wymagających pracy terapeutycznej 
Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI Młodzież od 16 roku życia,
dorośli  
15-30 min 250zł
Diagnoza motywacji * określenie motywacji osiągnięć i jej komponentów
* stworzenie indywidualnego profilu motywacyjnego
* prognozowanie rozwoju osobistego i zawodowego
* pomocna w określaniu obszarów do pracy terapeutycznej
* stosowana w doradztwie zawodowym i selekcji zawodowej 
Inwentarz Motywacji Osiągnięć LMI Młodzież od 15 roku życia, dorośli 30-40 min 250zł 
Diagnoza twórczości * określenie występowania i nasilenia cech twórczych
* prognozowanie sukcesów w działalności twórczej
* wzbogacenie diagnozy intelektu
* pomocna na treningach twórczości
* narzędzie selekcji do szkół i zawodów wymagających twórczego myślenia 
Rysunkowy Test Twórczego Myślenia TCT-DP Dzieci od 5 roku życia, młodzież, dorośli 15-30 min 250zł 
Diagnoza preferencji zawodowych * stworzenie profilu osobowościowego
* określenie predyspozycji i zainteresowań w kierunku określonych czynności
* ułożenie listy proponowanych i odradzanych zawodów
* pomocna w wyborze ścieżki kształcenia i zawodu 
Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP Uczniowie od 7 klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół średnich, dorośli 20-25 min 250zł 
Diagnoza stresu i sposobów radzenia sobie z nim * zdiagnozowanie nasilenia przeżywanego stresu i jego komponentów
* określenie stylów radzenia sobie ze stresem
* wskazanie obszarów do pracy terapeutycznej
Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS), Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS), Skala Odczuwanego Stresu (PSS-10), Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (COPE), Skala do Pomiaru Typu D (DS14), Jak sobie radzisz? (JSR) Młodzież od 16 roku życia, dorośli

Dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat - JSR
50-55 min


10 min (przeprowadza się na konsultacji)

300zł


200zł (cena za konsultację, test i omówienie wyników)
UMÓW SIĘ