O mnie

Z wykształcenia jestem psychologiem, trenerem oraz wokalistką. Psychologię ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na specjalizacji psychoprofilaktyka i psychoterapia, natomiast wokalistykę klasyczną na Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie dr hab. Bernadetty Grabias. Jestem absolwentką Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w klasie śpiewu prof. Marioli Zagojskiej oraz rocznego szkolenia w zakresie prowadzenia warsztatów i treningów grupowych. Posiadam uprawnienia pedagogiczne ogólne i muzyczne.

Moją misją jest wspieranie artystów w rozwijaniu własnego potencjału, dążeniu do realizacji marzeń oraz w pokonywaniu doświadczanych trudności. Prawdziwą dojrzałość artystyczną osiągną tylko ci, którzy mają odwagę zmierzyć się z własnymi słabościami, bolesnymi przeżyciami czy porażkami oraz przekuć je w poczucie siły i wiarę we własne możliwości.

Sama przeszłam długą i krętą drogę edukacji wokalnej, a prawdziwy rozkwit głosu nastąpił dopiero wtedy, gdy zaczęłam świadomie pracować z ciałem, emocjami i trudną przeszłością. Osiągnięcie równowagi psychiczno-emocjonalnej wpływa pozytywnie nie tylko na rozwój osobisty, ale znacznie ułatwia i przyspiesza rozwój artystyczny.

Jestem głęboko przekonana, że tylko praca nad całościowym doświadczeniem człowieka może przyczynić się do jego harmonijnego wzrostu. Szlifowanie doskonałości technicznej bez uwzględnienia własnych emocji, wartości i celów nie tylko spłaszcza rozwój artystyczny, ale odziera go z samej istoty sztuki - przeżycia wewnętrznego i oddziaływania na emocje widzów/słuchaczy. Stąd też w swojej pracy psychologicznej i wokalnej staram się łączyć metody poznawcze, behawioralne, oparte na uważności, samowspółczuciu oraz uwalnianiu napięć w ciele. Integrując różne podejścia terapeutyczne, posługuję się narzędziami:

  • Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT)
  • terapii poznawczo-behawioralnej (CBT)
  • analizy bioenergetycznej A. Lowena
  • teorii poliwagalnej S. Porgesa
  • dialogu motywującego
  • mindfulness

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie psychologiczne

Posiadam 9-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie radzenia sobie ze stresem, relaksacji, zarządzania sobą w czasie, rozwijania kreatywności czy tematyki muzyczno-teatralnej. Warsztaty prowadziłam m. in. dla uczniów szkół podstawowych, studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacji Rozwoju KUL, wolontariuszy Stowarzyszenia „Misericordia” i programu PROJEKTOR-wolontariat studencki, uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie, pracowników służby penitencjarnej w Białej Podlaskiej czy osób wykluczonych społecznie w Krasnymstawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również podczas 1,5-rocznego wolontariatu w Szpitalu Psychiatrycznym w Lublinie, praktyk studenckich w Areszcie Śledczym w Lublinie czy jako psycholog przy terapii dzieci z autyzmem.

Doświadczenie muzyczno-pedagogiczne

Śpiewem zajmuję się już 12 lat, z czego zawodowo – 8 lat. Od 8 lat prowadzę także zajęcia muzyczne i naukę śpiewu. Przez kilka lat prowadziłam zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych dzieci do 3 roku życia w klubach dziecięcych, przedszkolach i Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie. Pracowałam jako instruktor terapii zajęciowej pracowni muzycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bychawie, a także jako instruktor zajęć wokalno-muzycznych w Klubie Seniora przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie. Przez rok byłam nauczycielką muzyki w Szkole Podstawowej im. M. J. Piłsudskiego w Starym Uścimowie.

Doświadczenie wokalne

W swojej dotychczasowej karierze wokalnej występowałam na jednej scenie z czołowymi polskimi śpiewakami/wokalistami, m. in. z Aleksandrą Kurzak, Kariną Skrzeszewską, Anną Lubańską, Tomaszem Koniecznym, Grzegorzem Szostakiem, Krzysztofem Cugowskim czy Maciejem Miecznikowskim. Śpiewałam pod batutą m. in. Krzesimira Dębskiego, Wojciecha Rodka, Lawrence Foster'a, Tan Duna i Petera Eötvösa. Na prywatnym spotkaniu występowałam przed kompozytorem i laureatem Oskara - Janem A. P. Kaczmarkiem.

Swoją przygodę wokalną rozpoczęłam w wieku 20 lat, wstępując w szeregi chórzystów Chóru KUL. W 2014 roku nawiązałam współpracę  z Chórem Filharmonii Lubelskiej „Lutnia Lubelska” (później Chór Kameralny FL), która trwała do 2019 roku. W 2012 roku zostałam finalistką konkursu młodych talentów Open Stage w piosence „Somebody to love” Jefferson Airplane. Rok później wzięłam udział w wymianie młodzieżowej Music Connection dla młodych artystów, zorganizowanej przez New International Company Of Live Arts (NICOLA) w Londynie (piosenka „Hear my voice​”). W 2016 roku byłam uczestniczką Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego, z którym zrealizowałam projekty: „Chór w muzyce mniej poważnej” pod dyrekcją Marcina Wawruka i Rogera Treece’a oraz „Chór w operze barokowej” pod dyrekcją Benjamina Bayla.

Jako chórzystka-solistka przez 6 lat współpracowałam z zespołem kameralnym „Camerata Lubelska”, wykonując wiele dzieł polskich kompozytorów renesansowych i okresu klasycyzmu. Podsumowaniem tej współpracy są cztery pyty CD z najważniejszymi projektami słowno-muzycznymi – cykl Wielcy Lublinianie w ramach obchodów 700-lecia miasta Lublin w 2017 roku oraz Pieśń Wieczorna w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. Również jako chórzystka-solistka brałam udział w spektaklach muzycznych „Carmen w pigułce”, „Nie taki Straszny Dwór”, „Wieczór w operze”, „Kto ty jesteś? Polak mały”, organizowanych z ramienia Centrum Inicjatyw Artystycznych. Przez wiele lat byłam członkiem lubelskiego chóru projektowego Elementorum, z którym brałam udział w operze „Straszny Dwór” S. Moniuszki w Zgorzelcu (2017) i Lubinie (2018), Wieczorze Sylwestrowym 2016 - Straussgala w Lublinie, operetce „Baron Cygański” wystawionej przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu i Wrocławiu (2015, 2016) oraz Filharmonię Jeleniogórską w Zgorzelcu (2021), koncercie „Dwa żywioły” we Wrocławiu (2015) i w Lublinie (2017) z Krzysztofem Cugowskim i Aleksandrą Kurzak oraz operze „Carmen” w Jeleniej Górze (2018).

W okresie 2018-2021 śpiewałam w międzynarodowym chórze Chorakademie Lűbeck, z którym wzięłam udział w premierze światowej dzieła „Buddha Passion” w Dreźnie pod dyrekcją kompozytora Tan Duna (2018), w turneé po Chinach z tym samym dziełem w 2019 roku, w wykonaniu utworu „Psalmus Hungaricus” Z. Kodaly’ego pod dyrekcją Petera Eötvösa we Frankfurcie nad Menem (2019) oraz w koncercie upamiętniającym 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej dla Pary Prezydenckiej i delegacji zagranicznych, wykonując „Polskie Requiem” Krzysztofa Pendereckiego pod dyrekcją Macieja Tworka w Teatrze Wielkim w Warszawie (2019). Od 2020 współpracuję z wrocławskim Chórem NFM, z którym wzięłam udział m. in. w Wielkanocnym Festiwalu Operowym w Baden-Baden w Niemczech, wystawiając operę "Kobieta bez cienia" R. Straussa (2023). Obecnie jestem chórzystką w projekcie „007 Bond symfonicznie”, który współtworzą lubelscy muzycy klasyczni i rozrywkowi.

Rozwój zawodowy

Oprócz formalnej edukacji muzycznej, umiejętności wokalne kształciłam podczas kursów mistrzowskich pod okiem Ewy Marciniec, Kariny Skrzeszewskiej, Margreet Honig, Marcela Boone’a, Valerie Guillorit, Tanyi Aspelmeier oraz Charlotte Lehman. W latach 2017-2019 byłam uczestniczką Młodzieżowej Akademii Muzyki przy Akademii Muzycznej w Łodzi, najpierw w klasie śpiewu prof. Urszuli Kryger, później dr hab. Bernadetty Grabias. Emisji rozrywkowej uczyłam się natomiast u Borysa Somerschafa, Sylwii Piotrowskiej oraz Karoliny Pasierbskiej.

Kompetencje psychologiczne rozwijam sięgając do literatury specjalistycznej oraz uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach, z których najważniejsze to:
* Michael Allison: THE PLAYZONE - Neurofizjologia Najwyższej Efektywności (2023)
* I Polska Konferencja Poliwagalna (30.11.2022)
* ​„Tour de ACT - dookoła heksafleksu. Wprowadzenie do terapii akceptacji i zaangażowania” (półroczne szkolenie w wymiarze 60 godzin dydaktycznych prowadzone przez dr Marcina Domurata z trzeciafala.pl)
* „Przez ciało – bliżej siebie” (kurs metodą Lowena na platformie BodySelf, 2022)
* „Wprowadzenie do dialogu motywującego” (szkolenie weekendowe Fundacji ETOH, 2022)
* „Techniki Mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jak redukować stres, lęk i napięcia emocjonalne wykorzystując trening uważności?” (Uniqskills.com, 2022)
* „Wzbogać swój warsztat - elementy terapii prowokatywnej. Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów” (Szkoła Psychoterapii Dialog, 2022)
* „O niepowodzeniach terapeuty z przyczyn własnych” (NZOZ PsychoMedic.pl, 2022)
* „Teoria poliwagalna Stephena Porgesa – praktyczne narzędzie do rozumienia i leczenia układu nerwowego w traumie” (Polska Rada Psychoterapii, 2022)
* „Co stres robi z naszym ciałem - jak przywrócić równowagę” (Polski Instytut ISTDP, 2022)
* „Czuję, bo potrzebuję… rozpoznawanie i nazywanie uczuć oraz potrzeb w Porozumieniu Bez Przemocy Marshalla Rosenberga” (warsztat podczas konferencji „Człowiek czujący”, zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii w Lublinie, 2022)
* „Tajemnica głosu” (weekendowy warsztat online pracy z głosem z Anetą Łastik, zorganizowanym przez Jalla! Odzyskaj ciało, 2022)
* „Zasoby w psychoterapii – techniki relaksacyjne, wizualizacja, hipnoza, metafora, baśń, sen” (Ośrodek Psychoterapii SELF w Lublinie, 2012)