Warsztaty

Pracownia RozGłos oferuje warsztaty grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przeznaczone są dla uczniów, studentów i nauczycieli szkół artystycznych, artystów zawodowych, a także dla uczestników zajęć artystycznych w domach kultury i innych ośrodkach kulturalnych. Warsztaty mogą być przydatne także dla klientów biznesowych i wszystkich osób występujących publicznie.

„Przez głos do serca” – warsztaty psychologiczno-wokalne

Warsztat „Przez głos do serca” jest przeznaczony dla osób otwartych na eksplorowanie swojego głosu nie tylko od strony wokalnej, ale przede wszystkim emocjonalno-psychologicznej. To warsztat dla osób, które chcą pracować nad głosem holistycznie i nie boją się sięgać do trudnych doświadczeń i emocji. Na zajęciach poruszane są kwestie indywidualnej historii doświadczeń, nieadaptacyjnych postaw i przekonań blokujących naturalny rozwój głosu, roli ciała w emisji głosu i przekazie emocjonalnym oraz siły wyobraźni w nawiązywaniu czułej relacji z własnym głosem.

Główne cele warsztatów to: 

 • poznanie przyczyn problemów wokalnych
 • uświadomienie sobie blokad psychiczno-emocjonalnych
 • rozluźnienie napięć w ciele
 • większa uważność na własne potrzeby i emocje
 • zwiększenie akceptacji i współczucia dla własnego głosu
 • nawiązanie głębokiej relacji ze swoim głosem
 • poznanie metod pracy z głosem poprzez ciało i wyobraźnię

Dla kogo?
Warsztat „Przez głos do serca” skierowany jest do młodzieży od 16 roku życia i osób dorosłych, dla których ważny jest rozwój głosu poprzez całokształt własnych doświadczeń. Maksymalna ilość uczestników na warsztacie: 12 osób.

W jakiej formie?
W zależności od potrzeb i możliwości, warsztat może być jednodniowy (10 godzin warsztatowych) bądź dwudniowy (18 godzin warsztatowych). 

„Trema – co ci zrobi, jak ją złapiesz?” – warsztaty radzenia sobie z tremą

Warsztaty „Trema – co ci zrobi, jak ją złapiesz?” poświęcone są zjawisku tremy i sposobom radzenia sobie z nią. Tematyka warsztatów obejmuje opis tremy i jej wpływu na funkcjonowanie człowieka, przyczyn jej występowania i możliwych konsekwencji, analizę indywidualnych wzorców działania pod wpływem tremy oraz przedstawienie i wdrażanie różnych metod radzenia sobie z tremą, takich jak: techniki oddechowe, relaksacyjne, poznawcze, wizualizacje, uważność, trening mentalny.

Cele główne warsztatu to: 

 • poznanie zjawiska tremy
 • poznanie okoliczności i warunków regulujących nasilenie tremy
 • rozpoznanie własnego wzorca funkcjonowania pod wpływem tremy
 • uświadomienie sobie własnych sposobów radzenia sobie z tremą
 • poznanie skutecznych metod radzenia sobie z tremą
 • umiejętność zastosowania przećwiczonych metod

Dla kogo?

Warsztaty radzenia sobie z tremą są odpowiednie zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Ćwiczenia i metody pracy są dostosowane do każdej grupy wiekowej, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby uczestników.

W jakiej formie?

Warsztaty „Trema – co ci zrobi, jak cię złapie?” odbywają się w formie zajęć grupowych dla maksymalnie 12 osób. W przypadku osób dorosłych warsztat może być jednodniowy (8 godzin warsztatowych) bądź dwudniowy (16 godzin warsztatowych). Czas trwania warsztatów zależy od potrzeb i możliwości uczestników oraz grupy docelowej, np.
* dzieci do 13 roku życia – 2-3 godziny warsztatowe
* młodzież 14-16 lat – 3-4 godziny warsztatowe
* młodzież od 16 roku życia i dorośli – 4 godziny warsztatowe i więcej.   

„Ćwiczenie czyni mistrza – tylko jakie?” – warsztaty strategii uczenia się gry na instrumencie (wersja dla uczniów i dla nauczycieli)

Warsztaty „Ćwiczenie czyni mistrza – tylko jakie?” poruszają tematykę prawidłowości związanych z uczeniem się gry na instrumencie oraz ćwiczenia celowego. Na warsztacie przedstawiane są zasady funkcjonowania pamięci, uwagi i koncentracji, sposoby efektywnego planowania, przeprowadzania i ewaluacji ćwiczenia, a także szczegółowe strategie pracy z tekstem nutowym. Na tej podstawie uczestnicy warsztatów aktywnie wdrażają tzw. ćwiczenie celowe, czyli ustalają cele, dobierają odpowiednie metody ćwiczenia i stosują je w praktyce.

Główne cele warsztatu to: 

 • poznanie prawidłowości funkcjonowania mózgu i pamięci
 • poznanie rodzajów pamięci i ich znaczenia dla nauki gry na instrumencie/śpiewu
 • poznanie warunków efektywnego uczenia się
 • uświadomienie sobie własnego wzorca ćwiczenia
 • poznanie metod ćwiczenia celowego
 • umiejętność zastosowania odpowiednich metod do konkretnych zadań
 • umiejętność przeprowadzenia treningu mentalnego w celu przyswojenia materiału

W przypadku warsztatów dla nauczycieli, dodatkowo poruszane są zagadnienia:

 • strategie efektywnego nauczania gry na instrumencie/śpiewu
 • prawidłowości funkcjonowania uwagi i koncentracji
 • techniki motywacyjne i redukujące napięcie u ucznia
 • przekonania na temat relacji nauczyciel-uczeń
 • zasady dobrej komunikacji

Dla kogo?

Warsztaty „Ćwiczenie czyni mistrza – tylko jakie?” jest przeznaczone dla dzieci od 10 roku życia, młodzieży i dorosłych uczących się grać na instrumencie/śpiewu samodzielnie bądź w instytucjach kultury, szczególnie dla starszych dzieci ze szkół muzycznych I stopnia (kl. IV-VI), dla młodzieży ze szkół muzycznych II stopnia, studentów akademii muzycznych oraz nauczycieli instrumentu głównego ze szkół muzycznych i akademii. Ćwiczenia są dostosowane do każdej grupy wiekowej.

W jakiej formie?

Warsztaty „Ćwiczenie czyni mistrza – tylko jakie?” odbywają się w grupie do 12 osób. Standardowy czas trwania to 8-10 godzin warsztatowych dla osób dorosłych. Długość warsztatów może być zróżnicowana w zależności od grupy docelowej, np.:
* dzieci klas IV-VI SM I stopnia – 2-3 godziny warsztatowe
* młodzież SM II stopnia – 3-4 godziny warsztatowe
* studenci i nauczyciele – 4 godziny warsztatowe i więcej.

„Żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce!” – warsztaty skutecznego motywowania się

Warsztaty „Żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce!” skupiają się na motywacji do uczenia się i ćwiczenia. Na warsztacie omawiane są zagadnienia związane z rodzajami motywacji, warunkami jej występowania i podtrzymania oraz stawianiem celów i wytrwałym dążeniem do ich realizacji. Uczestnicy poznają metody wzmacniania motywacji i ćwiczą motywowanie się.

Cele główne warsztatu to:

 • poznanie charakterystyki motywacji
 • poznanie rodzajów motywacji i własnego wzorca motywacyjnego
 • poznanie metod rozwijania motywacji wewnętrznej
 • określenie własnych celów i sposobów ich realizacji
 • stosowanie poznanych ćwiczeń w praktyce

Dla kogo?

Warsztaty „Żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce!” przeznaczone są dla dzieci od 10 roku życia, młodzieży i dorosłych.

W jakiej formie?

Warsztaty skutecznego motywowania się są przeprowadzane w formie zajęć grupowych dla maksymalnie 15 uczestników. Czas trwania warsztatów to 2-6 godzin warsztatowych.     

ZAMÓW